Husitská města

Setkávání na Husově cestě: Kdy: 30. 11. 2021, 9:30 – 16:30 hod. Doprava bude zajištěna. Program: Bärnau: Magické zámecké divadlo Marca Knotta, Německé muzeum knoflíků, ArchaeoCentrum a Historický park, Plössberg: Muzeum Betlémů, Neustadt: Městské muzeum, Klášterní kostel sv. Felixe: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Riegrova 1 301 11 Plzeň Tel. + 420 377 201 410 - Prosíme o potvrzení účasti na adrese krizkova@rra-pk.cz do 16. 11. 2021.

Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí je česko-německý spolek měst s momentálně 18 členskými městy. Založen byl v roce 1998 z iniciativy měst Neunburg vorm Wald a Tábor. Spojujícím prvkem v něm je to, že členská města byla v 15. století ovlivněna husitskými válkami a že pečují o svou historickou tradici lidovými slavnostmi nebo formami upomínkových kulturních akcí.

Na základě společné historie a tradice se členská města aktivně zapojila do hranice překračující spolupráce v kulturní oblasti. Cílem jejich aktivit je podporovat mezinárodní setkání občanů na místní úrovni. Svou činnost pokládají členové Společenství za důležitou součást evropského integračního procesu a dosažení dorozumění mezi národy.

Pošlete to dál
Řekněte to vašim kamarádům